Kako biti dobar prijatelj: Kviz za tinejdžere

Dobrodošli na Vaš Kako biti dobar prijatelj: Kviz za tinejdžere

Cilj ovog kviza je pomoći djeci da razumiju što znači biti dobar prijatelj i kako se ponašati prijateljski prema drugima. Kroz deset pitanja, djeca će naučiti važne lekcije o poštovanju, podršci i ljubaznosti.

Svako pitanje ima četiri-pet ponuđena odgovora, ali samo jedan je tačan. Svaki tačan odgovor nosi jedan poen, a maksimalan broj poena je 10.

Nakon posljednjeg pitanja, klikni plavo dugme "Submit" i sačekaj rezultate. Prikazaće se stranica sa informacijom o uspjehu i tačnim odgovorima sa obrazloženjima. Obavezno ih pogledaj za bolje razumjevanje.

Kako bi trebalo da pozdraviš nekoga koga želiš upoznati?

Šta je važno kada razgovaraš sa novim prijateljem?

Kako možeš pokazati da si zainteresovan za nekoga?

Kako bi trebao postupati prema prijateljima?

Šta bi trebao raditi kada prijatelj ima problem?

Kako možeš biti prijateljski nastrojen u školi?

Šta bi trebao raditi ako tvoj prijatelj govori loše o drugim ljudima?

Kako možeš biti dobar prijatelj?

Šta bi trebao raditi kada se ne slažeš s prijateljem?

Kako se možeš uključiti u grupne aktivnosti?